sixdots.pl - szósty punkt widzenia - serwis o przyjaznych technologiach dla niewidomych i niedowidzących

19 września 2011

Google zwiększa dostępność kalendarza

W ostatnich dniach firma Google wprowadziła ulepszone mechanizmy dostępności (accessibility) w jednym ze swoich sztandarowych produktów - kalendarzu. Usprawnienia dotyczą przede wszystkim współpracy z programami odczytu ekranu (screen-readerami) takimi jak JAWS, Window-Eyes, VoiceOver oraz ChromeVox. Ponadto dla łatwiejszej nawigacji został dodany szereg skrótów klawiszowych. I tak przykładowo:
  • na liście kalendarzy można poruszać się pomiędzy nimi używając klawiszy strzałek góra/dół, dla każdego kalendarza na liście usłyszymy jego nazwę, a za pomocą spacji włączymy lub wyłączymy dany kalendarz, aby usunąć kalendarz z listy należy wcisnąć klawisz delete
  • w widoku listy wydarzeń (agendy) między poszczególnymi pozycjami możemy przechodzić strzałkami góra/dół, natomiast strzałki w lewo/w prawo pozwolą nawigować pomiędzy datami
  • w widoku tworzenia/edycji wydarzenia strzałki góra/dół służą  do poruszania się po liście gości, spacja pozwoli określić udział danego gościa w wydarzeniu (obowiązkowy/opcjonalny), natomiast naciśnięcie spacji usunie gościa z listy
  • wciśnięcie w dowolnym widoku: klawisza "c" utworzy nowe wydarzenie,  "/" (slash) rozpocznie wyszukiwanie, a "+" (plus) doda kolejny kalendarz
Więcej o dostępności produktów Google można znaleźć na stronie www.google.com/accessibility

Źródło: Google

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz