sixdots.pl - szósty punkt widzenia - serwis o przyjaznych technologiach dla niewidomych i niedowidzących

28 czerwca 2012

Grmapa - gadająca mapa

Grmapa to program komputerowy umożliwiający bezwzrokowe przeglądanie map terenu, dzięki zastosowaniu dźwięku i tekstu zamiast obrazu do prezentowania informacji geograficznych.
Program działa w środowisku Windows, do pracy wymaga zainstalowanej w komputerze karty dźwiękowej oraz oprogramowania czytającego ekran dla osób niewidomych: aktualnie Grmapa komunikuje się z NVDA, Jaws for Windows, oraz Window-eyes, albo - jeśli żaden z powyższych nie jest uruchomiony - teksty wypowiadane są przez domyślny syntezator Sapi5.
Po zainstalowaniu Grmapy, potrzebne są mapy wybranych terenów, które można pobrać na stronie programu.

Plik mapy zawiera informacje geograficzne o terenie, które można podzielić na trzy kategorie: punkty, linie i obszary. Punkty to najczęściej adresy, skrzyżowania ulic, oraz tzw. poi, czyli punkty zainteresowania: urzędy, banki, restauracje, sklepy itd.
Linie to ścieżki, ulice, tory kolejowe i tramwajowe, granice dzielnic i województw, rzeki itd.
Obszary to np. lasy, jeziora, większe rzeki, czasem inne tereny np. duże parkingi, fabryki, budynki itd.

Wirtualna przestrzeń wczytanego terenu, to obszar, który można porównać do gigantycznej szachownicy - każde jej pole to kwadrat o boku 10 metrów. Użytkownik zwrócony jest twarzą na północ, ruch strzałką kursora przenosi do sąsiedniego pola w wybranym kierunku, czyli powoduje skok o 10 metrów: strzałka w górę - na północ, strzałka w lewo - na zachód, strzałka w prawo - na wschód, a strzałka w dół - na południe. Zarówno kierunek użytkownika, jak rozmiar jednego pola, można zmieniać w trakcie przeglądania mapy.

Przestrzeń w promieniu kilku pól od pozycji użytkownika jest ilustrowana dźwiękami: obiekty słyszane po lewej stronie znajdują się w lewo od użytkownika, obiekty słyszane po prawej - znajdują się w prawo. Im cichszy dźwięk, tym dalej znajduje się obiekt. Ponadto, obiekty znajdujące się z tyłu, są prezentowane nieco niższym dźwiękiem od pozostałych, co wprowadza dodatkowy wymiar w odbiorze przestrzeni, choć jego wychwycenie może wymagać pewnej praktyki w korzystaniu z programu.

Nazwa obiektu na aktualnym polu wypowiadana jest automatycznie przez używany program czytający ekran, a jeżeli sama nazwa mówi nam zbyt mało, za pomocą spacji możemy uzyskać dodatkowe informacje, m.in. typ obiektu, oraz miasto i województwo, w którym się on znajduje. Jeżeli znajdujemy się na linii np. drodze, automatycznie wypowiadany jest kierunek tej linii, który w każdej chwili możemy powtórzyć klawiszem slash "/".

Program wypowiada nazwę aktualnego obiektu, a słyszymy dźwięki obiektów w promieniu kilku pól, jeżeli jednak chcemy zorientować się w nieco dalszej okolicy, również mamy taką możliwość za pomocą odpowiednich poleceń z menu Nawigacja, albo klawiszy skrótu: p - punkty w okolicy, k - skrzyżowania w okolicy; l - linie w okolicy, o - obszary w okolicy. Okolica w tym przypadku jest pojęciem względnym, przy małym rozmiarze pola będzie to kwadrat o boku kilkuset metrów, przy dużym rozmiarze pola - kilkuset kilometrów.

Szczegółowy opis wszystkich funkcji programu, z którym warto zapoznać się po instalacji, dostępny jest w podręczniku użytkownika, otwieranym z menu Pomoc, albo klawiszem skrótu F1.

Pierwsza publicznie udostępniona wersja Grmapy nosi numer 0.5, więc jest gdzieś w połowie drogi do pierwszej pełnej wersji 1.0, ale najbardziej istotne funkcje przeglądania terenu już działają, co może okazać się szczególnie przydatne w czasie trwających wakacji. W wersji 1.0 pojawi się całkiem nowy zestaw lepszych dźwięków mapy, nad którym pracuje Tomek Bilecki, planowane są też m.in. możliwości importowania i eksportowania punktów kontrolnych w formacie programu Loadstone-GPS, a z pewnością użytkownicy publicznej wersji testowej podpowiedzą jakieś dalsze ulepszenia, które uda się wdrożyć.

Dzięki Mikołajowi Rotnickiemu hosting plików grmapy znajduje się na serwerze loadstone-gps.pl, a szczególne podziękowania należą się również zespołowi projektu www.ump.waw.pl za najlepszą otwartą mapę Polski, na podstawie której generowane są pliki map dla programu.

Strona domowa Grmapy:
http://grmapa.loadstone-gps.pl

Źródło: Grzegorz Złotowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz