sixdots.pl - szósty punkt widzenia - serwis o przyjaznych technologiach dla niewidomych i niedowidzących

28 sierpnia 2012

Podział środków PFRON w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił sposób podziału środków przeznaczonych w skali całego kraju na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". I tak na poszczególne obszary dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku przeznaczył:
  • B1 - specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie - 23 674 544,00 zł
  • B2 - urządzenia lektorskie - 10 865 155,00 zł
  • B3 - urządzenia brajlowskie - 18 221 916,00 zł
  • B4 - szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania - 0,00 zł
Jak widać, na obszar szkoleń (B4) PFRON nie przewidział środków w tym roku. Zostały one przesunięte na obszar F nie związany z dofinansowaniem sprzętu i oprogramowania. Nie należy jednak rezygnować z ubiegania się o dofinansowanie w obszarze B4, gdyż wg zapewnień PFRON, szkolenia realizowane będą w 2013 roku.

Źródło: PFRON

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz